Lånekassen

Godkjenning av skoleåret

Korero er godkjent av Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU). Det vil si at elever som reiser på utveksling med Korero kan søke om å få støtte fra Lånkeassen. Støtte fra Lånekassen forutsetter at året blir godkjent. Korero vil bidra til å finne rett skole og fagkombinasjon som eleven trenger for å få året godkjent, men det er eleven sitt ansvar å sørge for å få året godkjent. Det er rådgiver ved skolen i Norge som godkjenner skoleåret. Korero har ingen myndighet til å godkjenne året, men vi hjelper etter beste evne til å tilrettelegge for at alle krav som stilles for godkjenning.

Hvor mye støttes av Lånekassen?

Korero er en godkjent utvekslingsorganisasjon, noe som gjør at elever som reiser med oss kan søke om støtte fra Lånekassen. Vi kan ikke garantere noe på vegne av Lånekassen, men her følger litt informasjon om de ulike stipendene. For mer info ta kontakt med Lånekassen.

Her er en oversikt over stipend du kan søke om:

Bostipend

Du har rett på bostipend dersom du ikke skal bo sammen med dine foreldre.  Dette stipendet er ikke-behovsprøvd og kommer i tillegg til andre stipend du kan ha krav på. Satsen på bostipend er kr 4359 per måned i 10 måneder.

Utstyrsstipend

Utstyrsstipend er ikke behovsprøvd og blir automatisk regnet når du søker på stipend. Utstyrsstipend går til nødvendig individuelt utstyr som du trenger i opplæringen. Satsene for utstyrsstipend er: Kr 1014 per år (studiespesialiserende og medier og kommunikasjon), kr 2245 per år (musikk, dans og drama) og 3570 per år (idrettsfag).

Reisestøtte

Reisestøtte gis til elever som tar videregående opplæring utenfor Norden. Hvor mye du får avhenger av hvor du skal reise. Dette regnes automatisk når du søker om stipend. Satsen for reisestipend til New Zealand kr 26 332 og kr 18 048 til Canada. Reisestøtten fordeles med 35 % stipend og 65% lån.

Skolepengestipend

Skolepengestipend gis til elever som betaler skolepenger og dette gjelder for alle som reiser med Korero. Stipendet kan gis med inntil 85 prosent av skolepengene, men maksimalt 89 436,- for skoleåret 2016/17. Skolepenger som betales til skoler på New Zealand er 15 500 NZ dollar (kr 92 300). Av dette vil du kunne få inntil 85 % av dette dekket (kr 78 500).  Skolepenger som betales til skoler i Canada er som regel 13 000 kanadiske dollar (kr 81 800). Av dette vil du kunne få inntil 85 % av dette dekket (kr 69 530).

Grunnstipend

Grunnstipend er behovsprøvd mot egen og foreldres økonomi. Ta kontakt med Lånekassen for å undersøke om du vil kvalifisere til grunnstipend. Satsen på stipendet er enten kr 1055, kr 2109 eller 3167 per måned (i maksimalt 10 måneder).

Lån til dekning av skolepenger

Du kan søke om lån til dekning av skolepenger. Maksimalt lån for dekning av skolepenger er kr 26 320 for hele undervisningsåret. Du kan ikke få mer i stipend og lån til skolepenger enn det du faktisk skal betale.

EKSEMPEL PÅ SØTTTE HVIS DU SKAL TIL ZEW ZELANAD 

Her er et eksempel på hva du kan få i støtte fra Lånekassen dersom du velger en av skolene på New Zealand. Skolepengene som betales til skolene på New Zealand er $15 500 (New Zealandske dollar).

Støtte fra Lånekassen  Minimum  Maksium
Skolepengestipend  kr          78 500  kr          78 500
Bostipend  kr          43 590  kr          43 359
Reisestøtte*  kr          26 332  kr          26 332
Utstyrsstipend**  kr            1014  kr            3750
Grunnstipend***  kr                   –  kr          31 670
Total støtte  kr       149 436  kr        183 611

EKSEMPEL PÅ SØTTTE HVIS DU SKAL TIL CANADA  

Her er et eksempel på hva du kan få i støtte fra Lånekassen dersom du velger en av skolene i Canada. Skolepengene som betales til skolene i Canada som regel $13 000 (CAD). Dette kan variere fra skole til skole.

Støtte fra Lånekassen  Minimum  Maksium
Skolepengestipend  kr          69 530  kr          69 530
Bostipend  kr          43 590  kr          43 359
Reisestøtte*  kr          18 048  kr          18 048
Utstyrsstipend**  kr            1014  kr            3 750
Grunnstipend***  kr                   –  kr          31 670
 

Total støtte

 kr       132 182          kr 166 357

 

*Fordeles 35 % stipend og 65 % lån

** Avhengig av hvilken studieretning du går

*** Behovsprøvd mot foreldres økonomi.

Dette oppsettet er kun veiledende og basert på satser per mai 2017. Hvor mye støtte som gis av Lånekassen er utenfor Korero sin kontroll. For å finne ut hvor mye du vil få i støtte, gå til www.lanekassen.no. Der finner du en lånekalkulator du kan benytte for å regne ut hvor mye du vil kunne få i støtte. Korero kan ikke garantere noe på vegne av Lånekassen og kan ikke påvirke hvor mye stipend og lån du får.