Om Korero

Vi er en utvekslingsorganisasjon som satser 100 % på skolevalg og tilbyr utvekslingsprogram for 2.klasse videregående elever. Vi vil at du som utvekslingselev selv skal få være med på å planlegge viktige deler av skoleåret ditt, blant annet sted, skole, fagsammensetning og fritidsaktiviteter.

VÅR FILOSOFI

Korero betyr historie på Maori (språket som snakkes av maoriene, den innfødte befolkninga på New-Zealand).

Utveksling handler om at du skal integreres i en ny kultur. Det krever en innsats fra deg. Vi forventer at du som utvekslingselev er fleksibel og åpen for nye opplevelser. Samtidig vil vi hjelpe deg med å tilpasse programmet ditt og gi deg den oppfølgingen du trenger, slik at du vil kunne få en best mulig opplevelse.

Vårt syn på utveksling kan oppsummeres på følgende måte:

Kunnskap. Skole er førsteprioritet. Vi hjelper deg med å finne riktig skole basert på dine fagkrav og interesser. Våre skoler passer for elever som går studiespesialiserende, musikk, dans og drama, media og kommunikasjon samt idrett.

Oppdagelse. Utveksling handler om å oppdage en ny kultur, bli flytende i ditt andre språk og innse at det finnes et hjem #2 for deg, et sted ute i verden.

Relasjoner. Vertsfamilie, nye venner, et internasjonalt nettverk bestående av andre utvekslingselever gjør året unikt. Du vil lære mye av å møte mennesker som er forskjellige fra deg selv, og hvis du selv vil det, så vil du knytte bånd for livet.

Erfaring. Aha – øyeblikket er når du kommer hjem igjen og ser hvor mye du har lært. Og hvor lite alt i Norge har endret seg.

Rutine. Når du kommer inn i de daglige rutinene og livet går sin gang – ja, da er du på utveksling. Selv om et utvekslingsår byr på spenning, så er hovedpoenget å finne din plass i hverdagen i et nytt land og la livet gå sin gang.

Opp og ned! Et skoleår byr på mange oppturer, men hjemlengsel og tunge tider kan følge med. Summen av alle opplevelsene er det som gjør året lærerikt og uforglemmelig.