SØKNADSPROSESS

Ønsker du mer informasjon om utveksling? Fyll ut søknadsskjemaet  så vil du bli kontaktet av en av oss i Korero. Vi kaller deg inn til samtale, enten møter vi deg sammen med foresatte eller så avtaler vi en Skype-samtale. Hensikten med samtalen er å gi deg den informasjonen du trenger.

Ønsker?

Har du ønsker om å bo på en gård? Eller bo med en familie som har barn? Eller vil du bo i nærheten av en surfestrand?

Et grunnprinsipp med utveksling er at du skal være åpen for den plasseringen du får. Det at en familie ønsker deg velkommen et helt skoleår, er en ganske fin ting. Vi understreker at vi aldri kan love noe når det gjelder vertsfamilieplassering, men vi er åpne for å ta i mot ønsker. Dersom du har ønsker når det gjelder plasseringen, så kan du si i fra, så ser vi hva vi får til.

Søknadsfrist

Jo tidligere du søker, jo større sjans er det for at det fortsatt er ledige plasser på skolen du ønsker å gå på. Frist for å søke New Zealand er 15.april og Canada er 15.mai.